عسل گون

عسل گون           عسل گون این نوع ماده با ارزش از گیاهی به نام گون تهیه میشود که بیشتر از ۸۰۰ نوع ازش یافت شده است و رنگ آن زرد و قرمز است به دلیل اینکه گونه های مختلفی دارد . بعضی از این نوع گیاه سمی هستند بعضی ها غیر… ادامه خواندن عسل گون