عسل وحشی

عسل وحشی         عسل وحشی این نوع عسل به عسل درختی یا عسل کوهی هم گفته می‌شود که در شاخه های درخت و لای صخره ها یافت می شود این نوع عسل توسط زنبورهای وحشی که نام دیگر آن زنبور ریز هم گفته می‌شود تهیه می گردد و زنبورداران به هیچ وجه… ادامه خواندن عسل وحشی